Grazia Deledda: De moeder

Het derde en laatste boek van Grazia Deledda dat ze bij mij in de bibliotheek hebben, ook het nieuwste boek, uit 1920. Het lijkt bijna een vervolg op Elias Portolu. Elias wordt op het einde van het boek priester, dit boek gaat over een jonge priester, Paulo, die in een klein en van godverlaten dorpje preekt. De vorige priester heeft zich overgegeven aan de duivel en zijn moeder vreest dat hem hetzelfde zal overkomen.

De eerste scène is gelijk al een reuze spannende achtervolgingsscène waarin de moeder Maria Maddalena haar zoon achtervolgt als hij 's nachts uitgaat om Agnese, zijn geliefde, in haar huis te bezoeken. De tocht gaat door het donkere dorpje en Paulo sluipt als een dief in de nacht naar het huis en klopt op een klein achterdeurtje om daarna binnen te treden. De moeder keert in wanhoop terug naar huis en heeft daar een duivels visioen van de vorige priester die haar vraagt zijn sokken te stoppen.

De volgende dag vraagt ze Paulo om zijn zondige liefde voor Agnese op te geven en na veel twijfels schrijft hij haar een brief waarin hij het met haar uitmaakt. Daarop verschijnt Agnese niet in de kerk. Paulo maakt zich de hele dag ongerust en blijft voortdurend twijfelen. De avond er voor heeft hij Agnese beloofd samen met haar te vluchten en de hele tijd blijft hij zich afvragen of zijn beslissing met haar te breken de juiste is.

Net als in De oude uit de bergen is de werkelijke hoofdpersoon in dit boek niet de titelfiguur, maar de priester Paulo. Terwijl hij zichzelf steeds zondiger voelt wordt hij ook nog aangezien voor een wonderdoener die de duivel weet uit te drijven bij een jong meisje. Dan stelt hij zichzelf een doel, als hij die nacht niet haar Agnese gaat is hij gered. Maar dan komt de meid van Agnese naar hem toe. Agnese is ziek en de priester moet komen. Eerst wil hij niet gaan, maar uiteindelijk gaat hij toch. Dan stelt Agnese hèm een ultimatum. Hij moet onmiddellijk uit het dorp vertrekken anders zal ze de volgende dag, de zondag, alles vertellen in de kerk.

Het boek eindigt net als de andere boeken van Grazia Deledda met een ontroerend open einde. De lezer mag het verhaal zelf afmaken, zelf een keuze maken. Jammer dat de boeken van Grazia Deledda nu op zijn. In een Sardijns toeristenwinkeltje lag zo'n beetje het complete werk van Deledda in stevige ingebonden volumes, maar helaas, ik lees geen Italiaans.

Reacties

Populaire posts