Hoe gaat het met u geheimzinnige vreemdeling!

Ik leef in Rusland. Mijn tijd van 27 jaar.
Ik probeer om mijn satelliet van het leven met de hulp van Internet te vinden.
Ik plaatste voor zich als doel, om aan zich echtgenoot te vinden in het buitenland, aangezien de mentaliteit van Russische mensen zich in geen geval me tevredenstelt.
Aan me gaven zij uw elektronisch adres in „huwelijksagentschap“, dat met de plaatsen van kennissen samenwerkt.
Met de hulp van dit agentschap dat ik heb geprobeerd om mijn toekomstige echtgenoot te vinden!
De man geschikt op de huidige liefde en voor het eerbiedigen van vrouw, heeft alle kansen om mijn hart te veroveren!
Ik wil zeggen aan u „me zij onmiddellijk slechts ernstig van relaties, later voor de verwezenlijking van
gezamenlijke familie „interesseren.
Ik was niet gehuwd, zijn er geen kinderen, heb ik hoger onderwijs, en ik werk in de opslag van kleding.
Als mijn brief u interesseert, en u me zult beantwoorden, zal I met het genoegen ons contact voortzetten, en
met het genoegen zal ik ook meer over zich en aan mijn leven beschrijven.
Ik mijn foto naar verzend u in deze brief zodat u kon zien aangezien ik ik verschijn.
Aan me zal het u ook zeer interessant in de foto!! zien!
Ik hoop onze „BELANGEN“ zij wederzijds zullen zijn, en u me deze brief!! zult beantwoorden!
Als u uw en mijn tijd niet eenvoudig gelieve te besteden, als onze „BELANGEN“ niet samenvallen!

Reacties

Populaire posts