David van Reybrouck: Zink


Voor de Boekenweek 2016 schreef David van Reybrouck het essay: Zink. Over het ministaatje Neutraal Moresnet dat bestond van 1816 tot 1919, ingeklemd tussen Nederland, België en Duitsland. Vlakbij de Vaalserberg lag toen korte tijd geen drielandenpunt maar een vierlandenpunt. Meer dan een eeuw lang heeft het bestaan. Van Reybrouck vertelt de geschiedenis van het land aan de hand van het verhaal van één persoon. Dat is Emil, een man die zonder te verhuizen vier nationaliteiten heeft gehad.

Het is een tragisch verhaal, het verhaal van Emil, die wordt geboren als kind van een dienstbode die ongewenst zwanger wordt van haar baas. Hij stuurt haar, het levende bewijs van zijn zondig gedrag, onmiddellijk weg en ze bevalt in Neutraal Moresnet van Emil. Het is dan rond 1900, het begin van de twintigste eeuw.

Moresnet is dan een klein landje dat afhankelijk is van de zinkwinning. Maar dat is niet het enige dat er te vinden is. Er zijn ook drankstokerijen, cabaretten, bordelen, smokkelaars, filantropen en bossen. Ook is het esperanto er korte tijd de officiële landstaal.

Van Reybrouck mengt geschiedenisles met faits divers uit het leven van Emil. Hoe iemand's identiteit heen en weer geslingerd kan worden door de grote gebeurtenissen die de wereld veranderen en daarmee een hulpeloos slachtoffer vermalen tussen de raderen.

Reacties

Populaire posts