Nieuwe studenten


De nieuwe en verse jonge studenten zijn weer aangekomen op de Erasmus Universiteit. Ineens is de campus weer vol jong leven. Alsof het plotseling lente is geworden. De ouderejaars vertonen zich nog niet erg, behalve voor hertentamens, en overal lopen groepjes jonge studenten onder leiding van een gids over het terrein. De eerste dag van een nieuw leven, een nieuwe school (?), veel studenten noemen de universiteit school, de helft blijft thuis wonen en zet dus in zekere zin het leven op de middelbare school voort.
De helft van deze studenten zal afvallen voor het einde van de studie. Maar betekent dat dat ze minder succesvol of minder gelukkig zullen worden? Ik studeerde eind zeventiger jaren aan de kunstakademie in Enschede. Ik maakt de studie keurig af, deed er iets langer over dan hoorde, maar voltooide de studie met een prachtig eindexamen. Ik heb er veel geleerd, profiteer daar mijns inziens nog steeds van, maar ben niet geworden wat ik had zullen worden, graficus of grafisch ontwerper. Ik teken nog wel eens wat, maar slechts als amateur. Mijn passie voor de kunst is verschoven naar het theater, iets dat blijkbaar beter bij mijn karakter past.

Reacties

Populaire posts