Fries

Ik herken de dramadocent aan de rug. Als ik hem groet draait hij zich om. Hij kijkt een beetje verwilderd, verbaasd uit zijn ogen. Alsof hij zichzelf herneemt van een schokkende boodschap. Dat is het geval. Hij heeft zojuist zijn schoonzus gezien die pas gescheiden is. Uit vriendelijkheid en medeleven nodigde hij haar uit om bij hem en zijn familie te komen eten. Ze weigerde, ze ging iets 'romantisch' doen met de Kerst. De implicaties van die mededeling is hij net aan het verwerken. Verder staat hij te wachten op zijn vader. We zijn bij het Centraal Station. Als hij is uitverteld komt de vader net aanlopen. Bij het horen van mijn naam vraagt hij of ik uit Friesland kom. Ik vertel dat mijn moeder er vandaan komt en ikzelf niet, maar uit Groningen. Daarom werd er bij ons thuis geen Fries gesproken en ook geen Gronings. Anders hadden mijn ouders elkaar niet kunnen verstaan. Ik vertel hem dat in Rotterdam toch nog aardig wat Friezen wonen. De vrouw die mijn twee dochters ter wereld heeft geholpen sprak thuis met haar man en kinderen Fries en ik verdenk de Friese regisseur en zijn schrijvende Friese wederhelft ervan hetzelfde te doen. En alhoewel ik nog wel een klein beetje Fries verstaan kan is de regel "Buter, brea en griene tsis, wa't dat net sisse kin is gjin oprjochte Frys." de enige die ik uit mijn hoofd ken.

Reacties

Populaire posts