Bij het stoplicht

Hij: Hallo.
Zij: Eindelijk is het goed weer, dit is heerlijk weer.
Hij: Maandag was het echt erg.
Zij: Op maandag werk ik niet, ik -
Hij: Waar werk je dan?
Zij: Op het NAi. Bij de afdeling P&O. En jij?
Hij: Hier vlakbij. Op de universiteit. Bij Studium Generale.
Zij: O, dat lijkt me leuk.
Zij: Die organiseren van die mooie programma's.
Zij: Maar het komt er nooit van om te gaan.
Hij: Ik heb nog eens geprobeerd iets te organiseren met het NAi.
Zij: O ja?
Hij: Maar dat is mislukt.
Hij: Ik wilde de studenten iets laten ontwerpen.
Hij: In het kader van de tentoonstelling van Wijdeveld.
Hij: Ontwerp het onmogelijke.
Hij: Maar niemand stuurde iets in.
Zij: Jammer.

Reacties

Populaire posts