Blokhoofd # 13

NARISK speelt BLOKHOOFD
18 - 22 april 2007
op een geheime locatie

De eerstvolgende voorstelling van toneelgroep NARISK!

BLOKHOOFD gaat over een groep stadsgenoten die tijdens een terroristische aanval onderduikt, en gedurende 14 dagen op elkaars lip zit. Stel je voor...

Met 40 man op 35 vierkante meter. De enige vorm van luxe bestaat uit twee pallets over datum zijnde blikjes Euroshopper-bier --- en zes biologische groente-pakketten.
Een zwangere vrouw.
Een regelpot.
Een opgefokte ex-Joegoslaaf.
Een Bagwan-adept.
Een huppelkut.
Al snel valt de schil van beschaving van deze weinig benijdenswaardige figuren af.
Waanzin, wanhoop, honger, sadisme en hypocrisie strijden om voorrang.

De strijd is begonnen.
De strijd om de functie van... BLOKHOOFD


Gefundenes fressen voor liefhebbers van treurbuis-toppers als Gouden Kooi, Temptation Island en Boer zoekt Vrouw.

Mondialisering en angst
Het actuele thema waar we op aansluiten, is de angst voor globalisering. Of eigenlijk: de angst voor, reacties op, en mogelijke gevolgen van globalisering. Kijk naar het journaal of lees de krant, en het lijkt of de Westerse wereld volledig geregeerd wordt door angst voor een veranderende wereldorde. Religieuze fanatici, smeltende ijskappen, almachtige multinationals, botsende beschavingen, uitstervende diersoorten, falende politici…: de nieuwsberichten zijn weinig geruststellend. Kleine zekerheden lijken het enige waar de mens op terug kan vallen. Men wendt zich af van zaken waar men de regie over verloren is, en wijdt zich in kleine kring aan het zich wentelen in kleine zekerheden: een eigen hyves-profiel, het gezin, een idool, het werk, de feestdagen, een soap-serie, het geloof, of een huisdier. Kortom: In dit tijdsgewricht van grote mondiale veranderingen, neigen mensen ertoe in hun schulp te kruipen.

Presentatie en illusie
De schuilkelder is in onze improvaties een laboratorium voor machtsverhoudingen. Het frappante is, en dat sluit ook weer aan bij de actualiteit, dat we dergelijke laboratoria eigenlijk heel goed kennen, maar dan van tv. In de vorm van reallife soaps (Big Brother, de Gouden Kooi, Boer zoekt vrouw, Temptation Island, etc.) wordt ons elke dag voorgeschoteld hoe mensen zich gedragen tijdens een gedwongen samenzijn. Mede door dit soort programma's zijn mensen in onze samenleving zich steeds meer bewust van hun presentatie. Een interessante vraag is echter, hoe natuurlijk deze situaties daadwerkelijk zijn. Met andere woorden: Hoe gedragen mensen zich als hun leven er echt van af hangt? Stel je voor dat je daadwerkelijk betrokken raakt bij een terroristische aanslag of een chemische ramp, waar blijf je dan met je ouder- en nieuwerwetse burgermans-bezigheden? Wat gebeurt er in zo'n geval met het maatschappelijk leven? Zal de beschaving als een zeepbel uit elkaar spatten, met massa-hysterie tot gevolg? Of komen mensen dan ineens tot hun positieven, en zal er een nieuw soort solidariteit ontstaan? Of zullen er dan toch mensen zijn die stug blijven vasthouden aan hun kleine princiepjes? Hoe dik is de schil van de beschaving?
Deze hypothetische maar toch actuele kwestie is de diepere filosofische laag die aan het te ontwikkelen stuk ten grondslag ligt.

Over NARISK
NARISK is een kleine vereniging voor amateurtoneel, die in 2001 is opgericht door een aantal jongeren die elkaar kenden van studententoneelvereniging RISK. Na geruime tijd te hebben samengespeeld waren ze de studentenvereniging ontgroeid en besloten ze met z’n vieren onder de naam NARISK verder te gaan. De hechte groep bestaat inmiddels uit 5 personen. NARISK heeft als doelstelling speeldrift van de spelers te conbineren met een artistieke en sociaal-culturele uitdaging, uitmondend in regelmatige projectpresentaties aan een breed publiek.

Meer info:
010-4675283
narisk@planet.nl
http://narisk.hyves.nl/

Reacties

Populaire posts