Naar de stad

"De mooiste korte verhalen van de 21ste eeuw", zo wordt Naar de stad aangekondigd, de bundeling korte verhalen door Annelies Verbeke en Sanneke van Hassel. Of dat waar is valt moeilijk te controleren. Alle verhalen spelen zich af in de stad, alhoewel bij sommige het thema stad niet echt op de voorgrond treedt zoals in het IJslandse verhaal van Gyrdir Elíasson dat zich in De schrijfkamer uit de titel afspeelt. In andere verhalen is de stad overduidelijk aanwezig zoals in het verhaal Het voordeel van de twijfel van Tobias Wolff van wie in een Romeinse tram de zakken worden gerold waarna de hoofdpersoon zijn zakkenroller per taxi thuisbrengt. Een groot aantal Europese steden passeert de revue maar er zijn ook verhalen uit in ieder geval in de literatuur minder bekende steden. Toch zijn er geen steden bij van welke ik de naam niet kende.

Het valt onmiddellijk op dat wij maar uit een beperkt aantal landen onze literatuur betrekken. Ontdekkingen zijn er daardoor ook, zoals het prachtige verhaal De goudvis van Edgar Keret, oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Schrijvers waarvan ik al vaak gehoord had en waarvan ik nog nooit een verhaal had gelezen staan er in, zoals A.M. Homes en eerdergenoemde Tobias Wolff. Er zijn wereldberoemde schrijvers zoals Haruki Murakami en Zadie Smith die allebei met een geweldig mooi verhaal vertegenwoordigd zijn.

Tenslotte zijn er de verhalen van totaal onbekende schrijvers uit landen waarvan je nog nooit eerder een verhaal las (Khan Mohammad Sind, geboorteplaats en -jaar onbekend, woont waarschijnlijk in Kaboel), die nog niet eerder in het Nederlands (en soms zelfs het Engels) werden vertaald. Hieruit blijkt dat onze blik maar erg beperkt is en dat er overal ter wereld wordt geschreven, literatuur wordt gemaakt, teksten waar wij geen weet van hebben.

De Engelse schrijfster Ann Morgan las in een jaar tijd zoveel mogelijk boeken uit zoveel mogelijk landen van de wereld en schreef daar een boek over (Reading the world of The world between two covers). Als je als schrijver wilt slagen in de wereld verdient het aanbeveling in het Engels te schrijven want 80% van wat wij lezen is in het Engels geschreven en van de Engelstalige schrijvers verdient maar 20% zijn brood met schrijven. Steeds minder schrijvers eten een steeds groter deel van de koek op, de rest krijgt enkel wat kruimels.

Annelies Verbeke en Sanneke van Hassel hebben in ieder geval hun best gedaan om enkele onbekende schrijvers en hun verhalen voor het voetlicht te halen. Dat er enkele verhalen minder zijn, met name die met een clou, doet niet ter zake. Nog door mij met name te benoemen hoogtepunten zijn Professor Andrews in Warschau van Olga Tokarczuk, Het huwelijk van A.L. Kennedy en de drie hele korte verhalen van Lydia Davis. Misschien zijn dit echt wel de mooiste korte verhalen van de 21ste eeuw, ik weet het niet. Deze bundel is in ieder geval een geweldig begin om te komen tot de mooiste korte verhalenbundels van de 21ste eeuw.

Reacties

Populaire posts